top of page

בחירת תוכנית

 • קורס מבוא לנגרות

  148₪
  ערכות בניה, מדריכי עזר, שרטוטים, כלים וכו וכוכ
  בתוקף למשך 5 שנים
  • גדשגשד
  • גדשגדש
  • גדשגש
  • גדשגשד
 • טעימה מנגרות

  0₪
  הדרכה על קידוח והברגה וכו וכו
  תוכנית חינמית
  • סרטון הדרכה לבניית שרפרף
  • חוברת הדרכה הכוללת שרטוטים ומידות
  • כלים נדרשים
bottom of page